Poštová banka

Poštová banka je rýchle rastúcou bankou. Na slovenskom trhu sa jej výrazne darí a dosahuje pozitívne výsledky. Rastúci nárast objemu poskytnutých spotrebiteľský a firemných úverov a primárny rast zdrojov, bol ocenený aj ako Banka roka. Poštová banka však získala oveľa viac ocenení napríklad v hodnotení The Banker, Trend a podobne.

Poštová banka sa snaží sledovať trendy klientov a poskytovať moderné bankové služby. Poštová banka efektívne optimalizuje informačné toky medzi pracoviskami a zlepšuje všetky procesy v prospech klientov. Zvyšuje dostupnosť potrebných informácii ako napríklad infolinka pri komunikácii aktuálne stavu riešenia klientom banky. Štandardizujem kritické aktivity a záznamy ako napríklad definovanie zodpovednosti za konkrétne kroky v procese zo strany produktových pracovísk.

Banka tiež optimalizuje a štandardizuje procesy s využitím QPR ProcesDesigner v rámci všetkých úsekov. Zavádza nové produkty a zlepšuje pobočkovú sieť.

Poštová banka má hierarchicky usporiadanú štruktúru.

Banka vykonáva najmä tieto bankové operácie:

– prijímanie vkladom

– poskytovanie spotrebných úverov od Poštovej banky

– poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie

– poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb podľa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb

– finančné sprostredkovanie

– poskytovanie bankových informácií

– Poštová banka vykonáva aj funkciu depozitára

– spracováva bankovky, mince, pamätné bankovky a pamätné mince.