Mýty o PZP

O zákonnej poistke na auto mnohokrát medzi ľuďmi kolujú nepravdivé mýty.

PZP sa zruší automaticky po predaji auta

Ani náhodou… Poisťovňa nezisťuje či je poistené vozidlo napísané na Vás. Vlastne to nie je ani v jej záujem, aby sama od seba zrušila zmluvu poistenia na auto. Po predaji auta musíte podať výpoveď PZP. A to buď elektronicky zaslaním na email konkrétnej poisťovne, zaslaním papierov na adresu poisťovne alebo podaním výpovede na pobočke poisťovne. Nezabudnite, že okrem podpísaného tlačiva výpovede PZP je nutné priložiť aj prefotený odhlásený technický preukaz. Teda výpoveď PZP podávate až po odhlásení resp. prepísaní auta na polícii.

Pri predaji auta neriešim odhlásenie

Po podpísaní kúpno-predajnej zmluvy je nutné, aby predávajúci zašiel na OR PZ a odhlásil motorové vozidlo. Môže tak urobiť buď s novým majiteľom osobne alebo so splnomocnením, ktoré mú odovzdá nový majiteľ (musí byť notársky overené). Nový majiteľ ide prihlásiť auto až po jeho odhlásení predávajúcim.

Pri nevyužívanom aute netreba platiť PZP

Hmmm ako len na to príde poisťovňa? Myslíte, že poisťovne majú v teréne stovky pracovníkov, ktoré opisujú aktuálny stav odometra v autách? Nie. Platiť PZP treba až kým automobil nie je odhlásený!

Nesnažte sa vyhýbať svojim povinnostiam ich ignoráciou. Môže to viesť k pokutám v tisícoch eur alebo v krajných prípadoch až k exekúciám. Jediným možným spôsobom ako ušetriť na zákonnej poistke je dôkladné PZP porovnanie s online kalkulačkou.